Vraagouder

Ouders/verzorgers blijven veelal werken na de komst van kinderen en hebben dan kinderopvang nodig. Sommige ouders kiezen voor een kinderdagverblijf. Als u echter op zoek bent naar een kleinschalige en huiselijke vorm van kinderopvang dan kiest u voor het gastouderschap. Een flexibele en betrouwbare oplossing. Het voordeel van deze vorm van kinderopvang is dat er niet meer dan 6 kinderen tegelijkertijd worden opgevangen (incl. de evt. eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder)) en dat kinderen uit een gezin bij dezelfde gastouder worden ondergebracht. Het Gastouderburo bemiddelt tussen ouders/verzorgers die opvang zoeken voor hun kind in de leeftijd
0-13 jaar en gastouders die kinderen willen opvangen. Daarbij gaat het om vaste gastouders die flexibele opvang bieden; veelal ook bij ziekte van het kind. Het gastouderburo bemiddelt in aanvragen voor minimaal 5 uur per week. Wij zijn vooral actief in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon.

U kunt kiezen tussen opvang bij de gastouder thuis, maar ook opvang in uw eigen woning behoort tot de mogelijkheden. Natuurlijk kunt u ook uw eigen gastouder inbrengen, mits deze gastouder voldoet aan gestelde eisen ( zie: gastouder). Indien u de opvang in uw woning wilt laten plaatsvinden dan valt deze vorm van gastouderopvang onder de regeling huispersoneel. Dit betekent dat de gastouder het minimum uurloon toekomt vermeerdert met vakantietoeslag. Alle vormen komen overigens voor een vergoeding van de overheid in aanmerking. Geinteresseerd in de actuele tarieven? Neemt u dan contact op met het gastouderburo.

Al onze gastouders voldoen aan de door de Wet Kinderopvang gestelde eisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat zij in het bezit zijn van minimaal een diploma op MBO 2 niveau of een certificaat Goed Gastouderschap. Tevens hebben zij hun diploma Kinder EHBO en een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd.

De woning van de gastouder of uw eigen woning als u kiest voor opvang bij u thuis, wordt voor opvang gescreend op veiligheids- en hygiëneaspecten door de GGD. Daarnaast ontvangt de gastouder professionele ondersteuning en begeleiding van het gastouderburo. Wij stimuleren de deskundigheidsbevordering van onze gastouders middels cursussen, thema-avonden en naslagwerk.