Nieuws en andere zaken

Oproep bestuursleden

Het bestuur van het gastouderburo is dringend op zoek naar versterking in de vorm van enthousiaste leden die graag willen meedenken over het reilen en zeilen binnen het buro. Er wordt ongeveer eens per 6-8 weken vergaderd op een gezamelijk te bepalen tijdstip.

Bent u enthousiast, betrokken en heeft u affiniteit met gastouderopvang? Laat u dan horen!

Heeft u belangstelling maar bent u al klant bij ons? Helaas moeten wij u dan teleurstellen. Statutair is nl. bepaald dat gast- en vraagouders uitgesloten zijn van deelname aan het bestuur van het gastouderburo.

Bent u vraagouder en erg teleurgesteld? Bent u een tevreden vraagouder en wilt u meedenken met het reilen en zeilen binnen de opvang? Neemt u dan plaats in de oudercommissie!