Klachten

Klanten van Gastouderburo aan Huis hebben volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector recht op een duidelijke en zorgvuldige klachtenregeling. Dit recht is tevens vastgelegd in de algemene voorwaarden van Gastouderburo Kind aan Huis. Weten wat er onder klanten leeft leidt tot een kritische blik ten aanzien van de aangeboden dienstverlening. Eventuele structurele problemen en/of tekortkomingen kunnen worden onderkend en aangepakt. Dit komt de kwaliteit van de kinderopvang ten goede. Gastouderburo Kind aan Huis kent de volgende klachtenregelingen:

1. De interne klachtenregeling

2. Het klachtenloket met daaraan verbonden De Geschillencommissie Kinderopvang.

Het gastouderburo Kind aan Huis is geregistreerd bij De Geschillencommissie Kinderopvang onder nummer 122285.

Waarover kunt u een klacht indienen

U kunt een klacht kunt indienen over onze dienstverlening of  wanneer u of uw kind persoonlijk nadeel ondervindt door de werkwijze van of gedragingen van de medewerkers van ons gastouderburo. De klacht kan daarbij betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen.

De routestructuur van de klacht bij gastouderburo Kind aan Huis

Bij klachten in de opvang en verzorging richt u zich als eerste tot de gastouder. Komt u hier niet uit of is de klacht van dien aard dat u dit niet wil of kan bespreken met de gastouder, wendt u zich dan tot de medewerkers van het gastouderburo.

Betreft uw klacht de medewerkers van het gastouderburo richt u zich dan, schriftelijk, tot het bestuur Stichting gastouderopvang Kind aan Huis.

U kunt met uw klacht, of wanneer u informatie wilt over het onderwerp van uw klacht, ook terecht bij het klachtenloket kinderopvang. Het klachtenloket kan ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de ondernemer of een externe mediator inschakelen.

Als na bemiddeling van het gastouderburo of het klachtenloket u klacht nog niet tot een oplossing heeft geleid is er sprake van een geschil. Wanneer hier sprake van is kunt u dit aanhangig maken bij De Geschillencommissie Kinderopvang.