Gastouder

Naar gastouders is altijd vraag. De mensen die het gastouderschap op zich nemen doen dat bewust en vol overgave. Zorgen voor kinderen is namelijk verantwoordelijk werk en geen dag is hetzelfde. Als gastouder zorgt u voor kinderen van werkende en/of studerende ouders. Dat gebeurt vaak in uw eigen woning maar in de woning van de ouder/verzorgers behoort ook tot de mogelijkheden. Wilt u gastouder worden dan gaat de aandacht niet alleen uit naar uw kwaliteiten en uw persoonlijkheid, maar ook naar de veiligheids- en hygiëneaspecten van uw woonomgeving of de woonomgeving waar u werkzaam bent.

Iedereen kan gastouder worden indien u zich herkent in het volgende profiel:

- U bent minimaal 18 jaar,

- u voert, indien u de opvang in uw eigen woonomgeving wilt laten plaatsvinden, een eigen en rookvrij huishouden en u bent bereid deze evt. in overeenstemming te brengen met de kwaliteitseisen van de GGD op het gebied van veiligheid en hygiëne,

- u heeft geen geestelijke en/of lichamelijk beperkingen die u belemmeren in de uitvoering van dit werk,

- u heeft affiniteit met kinderen,

- u kunt werken met een dagprogramma en u heeft kennis van de ontwikkeling van kinderen,

- u bent bereid om deel te nemen aan de cursussen en thema-avonden en staat open voor de begeleiding van het gastouderburo.

Overige eisen:

- u bent in het bezit van minimaal een diploma MBO 2, Helpende Welzijn of Helpende Zorg en Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma. Indien u dit niet heeft bent u bereid dit te behalen,

- u bent in het bezit van een geldig EHBO-diploma gericht op kinderen of bereid deze te behalen,

- u kunt een identiteitsbewijs waarop het burgerservicenummer is vermeld overleggen,

- u kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen (deze verklaring wordt bij ontvangst vergoed door het gastouderburo), alsmede dat van eventuele huisgenoten van 18 jaar of ouder.

- u kunt zich in woord (en geschrift) goed uitdrukken in de Nederlandse taal.

Het grote voordeel van het gastouderschap is dat u werkt in uw eigen omgeving. Uw huishouden en gezin kunnen gewoon doordraaien. U bepaalt hierbij zelf uw beschikbaarheid en hoeveel kinderen u wilt opvangen. U kunt maximaal, inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar, 6 kinderen tegelijkertijd opvangen. Dit gaat in goed overleg met het gastouderburo. Natuurlijk wordt u betaald voor het werk dat u doet. Het freelance uurtarief per kind in 2017 bedraagt € 4.60. U dient minimaal 5 uur per week beschikbaar te zijn.