Financiën

De financiering van de opvangkosten wordt geregeld door de Wet Kinderopvang. Als ouders gebruik maken van kinderopvang via een erkende organisatie, zoals het Gastouderburo Kind aan Huis, dan kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de overheid. Ouders vragen deze tegemoetkoming zelf (of via het gastouderburo) aan bij de belastingdienst. Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij kinderen die nog niet naar school gaan en die gebruikmaken van de dagopvang, is het recht op toeslag berekend op 140% van deze uren. Voor schoolgaande kinderen bedraagt dat percentage 70%. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van kinderopvang omdat zij ook naar school gaan. De belastingdienst voert de regeling ook uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op de rekening van de ouders.

Jaarlijks stelt de overheid een normbedrag vast. Voor 2018 bedraagt dit € 5.95 per uur voor gastouderopvang. Dit wil niet zeggen dat het gastouderburo ook dit normbedrag als standaard hanteert. Afhankelijk van de vorm kinderopvang,  het aantal kinderen en het aantal uren dat u afneemt is het maximale/minimale bruto uurtarief in 2018 € 6.25/ € 5.55.  Afhankelijk van de hoogte van het (gezamenlijk) inkomen ontvangt u van de belastingdienst een vergoedingspercentage op dit uurtarief . Daarnaast komt ook uw werkgever u nog eens, voor 1/3e deel, verplicht tegemoet in de kosten voor kinderopvang. Hiervoor hoeft u overigens niets te doen, dit loopt gelijk met de aanvraag bij de overheid.

Het uurtarief van het gastouderburo wordt per kind per uur gerekend en is opgebouwd uit twee componenten: het uurtarief van de gastouder en de organisatiekosten van het gastouderburo; ook wel het all-in tarief genoemd.

Het gastouderburo factureert, onder een aantal voorwaarden, alleen de werkelijk gemaakte uren!