Gastouderburo

De Stichting Gastouderburo Kind aan Huis is in 2007 als zelfstandig stichting opgericht na jaren een onderdeel te zijn geweest van Stichting Kinderopvang Zijpe. De oorspronkelijk oprichting is in 1990 in de gemeente Zijpe geweest. Het gastouderburo is nu actief in de Kop van Noord-Holland, vooral in de Gemeente Schagen en Hollands Kroon.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Het bestuur bestaat uit mensen met een affiniteit voor en enige knowhow van kinderopvang. Daarnaast heeft het gastouderburo, bij voldoende belangstelling, een oudercommissie en streeft het naar een gastouderklankbordgroep.

Het Gastouderburo voldoet aan de gestelde eisen in de Wet Kinderopvang. Deze eisen worden, in opdracht van de gemeente, jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Van deze controles worden de rapporten jaarlijks gepubliceerd welke u kunt  terugvinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl onder registratienummer 204112874. Ons laatste rapport dateert van oktober 2017.  Het Gastouderburo is geregistreerd als erkend buro bij de gemeente Schagen.

Gastouderopvang is een kleinschalige en flexibele vorm van kinderopvang waarbij de kinderen of in het huis van de gastouder worden opgevangen of in de woning van de ouder/verzorger. Het gastouderburo bemiddelt tussen ouders/verzorgers en gastouders. Er worden modelovereenkomsten gehanteerd en de koppelingen worden begeleid door o.a. gesprekken te voeren waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan gedrag en ontwikkeling van het kind. Daarnaast biedt het buro veel extra`s gratis aan zoals: uitleenservice, thema-avonden, lidmaatschap van de speel- o- theek, informatie over opvoeding en verzorging en een collectieve verzekering voor gastouders en gastkinderen.